Fortrolighedspolitik


Fortrolighedspolitik

Denne hjemmeside stilles til rådighed af AstraZeneca. Vi tager fortroligheden omkring vores hjemmesidebrugeres private forhold og beskyttelsen af deres personlige oplysninger meget alvorligt.

Formålet med denne fortrolighedspolitik er at beskrive principperne for vores brug af de personlige oplysninger, du giver os eller som vi indsamler om dig, via hjemmesiden. Ved at bruge denne hjemmeside eller (hvor det er relevant) registrere dig som bruger af vores onlineservice, erklærer du dig enig i vores brug af dine personlige oplysninger. Du bør læse vores fortrolighedspolitik grundigt. Tvister, som måtte opstå omkring fortrolighed, er underlagt vores fortrolighedspolitik, underretninger til dig om dataindsamling og lovgivningen i det relevante land (henholdsvis svensk, dansk, finsk eller norsk lovgivning).

Vi ændrer undertiden vores fortrolighedspolitik. Derfor bør du af og til tjekke vores fortrolighedspolitik for at sikre, at du er bekendt med den nyeste version, som vil være gældende i det øjeblik, du tilgår denne hjemmeside. Du vil naturligvis få besked om ændringer, i det omfang vi er forpligtede til at give dig besked herom.

Beskrivelse af de oplysninger, vi indsamler, og hvordan vi bruger dem

1. Aggregeret information (samleoplysninger)

Som mange andre erhvervsvirksomheder styrer vi denne hjemmeside ved indsamling af data ved hjælp af cookies (jf. nedenfor). Vi indsamler typisk oplysninger om besøgstal på hjemmesiden, på hver enkelt side af hjemmesiden og det bagvedliggende domænenavn på den besøgendes internetudbyder. Disse oplysninger bruges til at klarlægge den besøgendes brug af hjemmesiden, og oplysningerne kan deles med andre selskaber inden for koncernen og med tredjeparter. Vi har ingen mulighed for med rimelighed at fastslå identiteten af individuelle brugere på baggrund af disse oplysninger.

2. Personlige oplysninger

Såfremt det er et krav, at du registrerer dig for at kunne bruge denne hjemmeside eller alternativt udfylder et ansøgningsskema online (f.eks. for at modtage nyheder pr. e-mail), indsamler vi dine personidentificerbare oplysninger, såsom dit navn, din e-mailadresse, dit bopælsland og andre oplysninger, som du frivilligt giver os.

Det er vores hensigt konstant at forbedre indholdet og funktionerne på vores hjemmeside. Derfor indsamler vi oplysninger om, hvordan du specifikt bruger denne hjemmeside gennem anvendelsen af cookies (og lignende teknologi) (jf. nedenfor). Vi kan også spore brugeres trafikmønstre og adfærd, som hjælper os til at forbedre design og layout af vores hjemmeside og personliggøre din oplevelse ved at tilpasse indholdet, så det optimerer din brugeroplevelse. Vi kan også foretage statistiske analyser af vores medlemmers konti, f.eks. med henblik på at fastslå, hvor mange der er aktive, hvor ofte de bruges, og på hvilke andre af vores hjemmesider du er registreret.

Vi vil undertiden kunne få personfølsomme oplysninger om dig, f.eks. oplysninger i relation til din fysiske eller mentale helbredstilstand, men kun hvis du frivilligt giver os den type oplysninger. Ved at give os den type oplysninger giver du dit samtykke til, at vi behandler dine personfølsomme oplysninger med henblik på de formål, der fremgår af vores fortrolighedspolitik og underretninger til dig om dataindsamling.

Vi vil også kunne få oplysninger om dine holdninger, f.eks. hvis du sender os feedback eller stiller os spørgsmål.

Det kan også lejlighedsvis ske, at vi modtager oplysninger om dig fra andre kilder (såsom tredjeparter eller andre selskaber inden for vores koncern), som vi lægger sammen med de oplysninger, vi allerede har om dig, for at kunne forbedre og personliggøre den service, vi yder dig.

Hvis du giver os oplysninger om andre personer, f.eks. en af dine kollegaer, bekræfter du samtidig, at disse personer har bemyndiget dig til at handle på deres vegne, at samtykke til behandlingen af deres personlige oplysninger, herunder personfølsomme oplysninger, og at du har oplyst dem om vores identitet og med henblik på hvilket formål (jf. vores fortrolighedspolitik) deres oplysninger vil blive behandlet.

Vi kan videregive personlige oplysninger, hvor det er påkrævet ifølge lov eller myndigheder, eller som svar på en ikke-obligatorisk anmodning om oplysninger fra statslige myndigheder.

Du erklærer dig indforstået med, at vi videregiver dine oplysninger til lande eller jurisdiktioner, som ikke har samme lovkrav til databeskyttelse som dit eget hjemland. Såfremt vi videregiver dine oplysninger på denne måde, vil vi sørge for, at dine oplysninger bliver behørigt beskyttet under overførslen og mens de er i destinationslandet.

Fravalg af yderligere meddelelser fra os

Såfremt du har valgt at modtage information om produkter eller ydelser fra os eller fra andre AstraZeneca-selskaber og senere ønsker at fravælge modtagelsen af sådan information, kan du kontakte os på følgende lokale links:

i Sverige http://www.astrazeneca.se/kontakta-oss

i Danmark http://www.astrazeneca.dk/kontakt/

i Finland http://www.astrazeneca.fi/astrazeneca/yhteystiedot/

i Norge http://www.astrazeneca.no/kontakt-oss

Angiv venligst tydeligt dit navn, brugernavn (hvis du har et sådant), registreringsoplysninger (hvis du har sådanne) og navnet på denne hjemmeside ved enhver form for henvendelse.

Sådan beskytter vi dine oplysninger

Vi anvender passende sikkerhedspolitikker med henblik på at garantere sikkerheden og integriteten af alle oplysninger, så vidt det er muligt, herunder dine personlige oplysninger.

Anvendelse af cookies

Cookies er små tekstfiler, der sendes til din browser og lagres på din computers harddisk. Cookies fungerer som en slags hukommelse for en hjemmeside og tillader hjemmesiden at huske din computer, når du vender tilbage til hjemmesiden. Dette er specielt vigtigt i forbindelse med hjemmesider, der kræver, at du logger ind, idet du hurtigere vil kunne få adgang til hjemmesiden. Vi benytter både midlertidige cookies (som består, indtil du lukker sin browser) og blivende cookies (som består i en længere, afgrænset periode).

Nogle af vores bannerreklamer kan sende cookies til din harddisk (uanset om du klikker på banneret eller ej). Såfremt du efterfølgende besøger den reklamerede hjemmeside, vil vi kunne se, at du har set vores banner. Denne information giver os mulighed for at følge træfprocenten på de pågældende bannere.

Størstedelen af browsere accepterer cookies, men du kan normalt ændre opsætningen af din browser til at afvise nye cookies, deaktivere eksisterende cookies eller ganske enkelt underrette dig, når nye cookies lagres på din harddisk. Du skal dog være opmærksom på, at såfremt du afviser eller deaktiverer cookies, kan nogle af hjemmesidens funktioner gå tabt.

Repræsentanter og serviceudbydere

Det sker, at vi benytter andre virksomheder eller personer til at udføre opgaver på vores vegne og at de har behov for at få adgang til dine personlige oplysninger for at kunne udføre opgaverne. Vi forsikrer dig om, at de ikke kan bruge dine personlige oplysninger til noget andet formål.

Børn

Vores hjemmeside henvender sig til et voksent publikum (som f.eks. sundhedspersonale, investorer og enkeltpersoner, der søger oplysninger om AstraZeneca og sundhedsprodukter). Vi indsamler ikke forsætligt oplysninger fra eller om børn. Du bør ikke bruge denne hjemmeside, hvis du er under 18 år.

Upassende adfærd

Vi kan bruge de oplysninger, vi indsamler og/eller modtager om dig til at undersøge og afværge ulovlig virksomhed eller aktiviteter, der truer vores netværk eller på anden måde er til fare for reglerne for denne hjemmeside, og vi kan frigive sådanne oplysninger til tredjeparter (f.eks. til politiet) med samme formål.

Adgang og rettelser til oplysninger

Såfremt vi behandler dine personlige oplysninger, har du ifølge databeskyttelsesloven ret til at bede om adgang til sådanne personlige oplysninger (for hvilket vi kan kræve et mindre gebyr). Du har også ret til, gratis, at kræve unøjagtigheder i dine oplysninger rettet. Du kan anmode os om at rette unøjagtigheder på følgende lokale links:

i Sverige http://www.astrazeneca.se/kontakta-oss

i Danmark http://www.astrazeneca.dk/kontakt/

i Finland http://www.astrazeneca.fi/astrazeneca/yhteystiedot/

i Norge http://www.astrazeneca.no/kontakt-oss

Angiv venligst tydeligt dit navn, brugernavn (hvis du har et sådant), registreringsoplysninger (hvis du har sådanne) og navnet på denne hjemmeside ved enhver form for henvendelse.

Yderligere oplysninger

I tilfælde af salg eller overdragelse af vores virksomhed (eller dele heraf) vil de oplysninger, vi er besiddelse af, udgøre en del af de overdragne aktiver, men vil fortsat kun blive brugt i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik. I forbindelse med kvalitetskontrol og i uddannelsesøjemed kan vi kontrollere eller registrere dine henvendelser til os.

Sådan kontakter du os

Såfremt du har ændringer til dine personlige oplysninger, hvis du skulle ændre dine markedsføringspræferencer eller du har feedback eller spørgsmål til denne fortrolighedspolitik, kan du kontakte os via følgende lokale links:

i Sverige http://www.astrazeneca.se/kontakta-oss

i Danmark http://www.astrazeneca.dk/kontakt/

i Finland http://www.astrazeneca.fi/astrazeneca/yhteystiedot/

I Norge http://www.astrazeneca.no/kontakt-oss

Referencer til "AstraZeneca", "koncern", “vi”, “os” og “vores” er referencer til AstraZeneca (som betegner følgende juridiske enheder i følgende lande: AstraZeneca AB i Sverige, AstraZeneca A/S i Danmark, AstraZeneca OY i Finland og AstraZeneca AS i Norge) og dets associerede selskaber. En liste over alle de steder i verden, hvor AstraZeneca-koncernen driver virksomhed, findes på dette link: www.astrazeneca.com

Offentliggjort: 2011-11-30

Oversat til dansk: 2014-10-07