Medicin

Vi anvender vores viden og ressourcer på udvikling af lægemidler til syv af de alvorligste sygdomsområder. Hvert nyt lægemiddel er et resultat af en intensiv forskningsproces. Tusinder af substanser undersøges og blot et fåtal videreføres. Det er en kompliceret, omkostningsfuld og risikofyldt proces, der kan tage over 10 år og koster i gennemsnit 1 mia. USD. Men den er spændende og giver resultater.


Vi anvender vores viden og ressourcer på udvikling af lægemidler til syv af de alvorligste sygdomsområder.

Hvert nyt lægemiddel er et resultat af en intensiv forskningsproces. Tusinder af substanser undersøges og blot et fåtal videreføres. Det er en kompliceret, omkostningsfuld og risikofyldt proces, der kan tage over 10 år og koster i gennemsnit 1 mia. USD. Men den er spændende og giver resultater.

AstraZeneca har udviklet medicin til følgende behandlingsområder: mave/tarm, hjerte/kar, diabetes, sygdomme i centralnervesystemet, respiratoriske sygdomme, inflammation, cancer samt infektionssygdomme.


Et lægemiddel bliver til

Nye lægemidler opdages ikke ved et tilfælde. De er resultatet af en omfattende tids- og omkostningskrævende, kompleks forskningsproces. Moderne teknologi og nye metoder, inden for bl.a. genomik, udvikles og udnyttes.

1. Hvad forårsager sygdom?

Vi forsøger at helbrede sygdommen og ikke blot at behandle symptomer. Kan astma skyldes problemer i genomet? Og kan vi i så fald finde disse defekte gener? Kan vi identificere det protein (kendt som målproteiner), de producerer? Når der er fundet en årsagssammenhæng, er det tid til at kigge efter løsninger – nye lægemidler – på problemet.

2. På udkig efter nye stoffer

Tusindvis af kemiske forbindelser analyseres og testes. De kan stamme fra planter eller dyr eller være fremstillet syntetisk i laboratorier. Kan nogen ændre den molekylære funktion af de proteiner, der forårsager astmaproblemer? Hvilket molekyle kan i så fald bruges som medicin?

3. Fortsat kemisk forædling

De kemiske stoffer, der bliver afprøvet som lægemidler, fortsætter videre til forskningslaboratoriet. Kan deres gavnlige egenskaber forbedres yderligere? Vi anvender metoder som f.eks. røntgenkrystallografi og måling af kernemagnetisk resonans.

4. Sikkerhed i højsædet (5-8 år)

Stofferne testes i forskellige sygdomsmodeller for at vurdere deres sikkerhed og effektivitet. Dette er en vigtig og tidskrævende proces, som kan tage op til otte år, inden stofferne undersøges i studier med deltagelse af mennesker.

5. Videre til patienten (3-10 år)

Hvad sker der med stoffet i kroppen? Hvor godt virker produktet egentlig på rigtige patienter? De første tester på mennesker udføres på helt raske personer. Et mindre antal personer på mellem 50 og 150 modtager medicinen og følges nøje (fase I-studier). Derefter gennemføres et mindre klinisk forsøg med astmapatienter (100-200 patienter) for at undersøge effekten på sygdommen (fase II-studier). Nu ved vi, hvad det nye produkt bibringer sammenlignet med den nuværende behandling. Dette undersøges i store forsøg med op til 5.000 patienter (fase III-studier).

6. Lancering og fortsat forskning

Når alle tester og kliniske forsøg er gennemført, sender vi en omfattende ansøgning til myndighederne for at få lov til at markedsføre produktet. Det nye lægemiddel registreres og kan ordineres af læger til de relevante patienter. De kliniske forsøg fortsætter (fase IV-studier) for at få yderligere oplysninger om lægemidlet og dets anvendelse.


Medicin

Produktresuméer:

Indlægssedler:glykopyrronium, formoteroli

glykopyrronium, formoteroli

rosuvastatin

roflumilast

rosuvastatin

roflumilast


formoterol/aclidiniumbromid

formoterol/aclidiniumbromid
saxagliptin/metformin

natriumzirconiumcyclosilicat 

saxagliptin/metformin

natriumzirconiumcyclosilicat 


saxagliptin/dapagliflozin

saxagliptin/dapagliflozinbudesonid/formoterol

budesonid/formoterol

budesonid/formoterol

budesonid/formoterol


budesonid/formoterol

palivizumab

budesonid/formoterol

palivizumab


osimertinib

Budesonide/glycopyrronium/formoterol

osimertinib

Budesonide/glycopyrronium/formoterol

COVID-19-vaccine (ChAdOx1-S [rekombinant])

COVID-19-vaccine (ChAdOx1-S [rekombinant])


metformin/dapagliflozin

goserelin acetat

metformin/dapagliflozin

goserelin acetat
Bemærk, at du ankommer enten til www.produktresume.dk eller www.ema.europa.eu, hvorved du selv skal indskrive produktets navn for at få produktresumeet frem.

For indlægsseddel til det enkelte produkt ankommer du til www.indlaegsseddel.dk