COVID-19 truer med at rulle mange års fremskridt i kampen mod kræftsygdomme tilbage. Derfor skal vi handle nu.
 

Før pandemien lå antallet af dødsfald for nogle kræftformer stabilt eller var endog faldende. Det skyldes, at patienterne i stigende grad indtager en mere aktiv rolle i forhold til eget helbred, og at kræftbehandlingerne bliver stadig bedre1,2 COVID-19-pandemien har i større eller mindre grad påvirket behandlingen af kræftsygdomme globalt3 , og forårsaget forsinkelser i diagnoser og behandling, samt pause af kliniske studier3 . I lande som er hårdest ramt af Covid-19, kan dette i betydelig grad påvirke muligheden til at få stillet tidlig diagnose og dermed også sikre et bedre outcome for patienterne. Inden trejde kvartal i 2020 var antallet af kræftdiagnoser reduceret med ca. 40% på verdensplan4-8, og antallet vil nok fortsætte med at falde, så længe pandemien pågår. Selvom tallene ikke er helt så markante her i Danmark, har vi alligevel oplevet en nedgang. Da corona-pandemien ramte Danmark, faldt også antallet af patienter, der fik en henvisning til udredning for kræft. Under første nedlukning var faldet meget brat, men henover sommeren og i løbet af resten af 2020 steg antallet af henvisninger til kræftpakkeforløb ifølge Sundhedsstyrelsen til et niveau, der ligner perioden inden første nedlukning, nemlig 4. kvartal i 2019.9 Frygten for at blive smittet med coronavirus på hospitaler og lægeklinikker kan være en faktor, der afholder patienterne fra at gå til læge til rutineundersøgelser eller for at blive undersøgt for nye symptomer. Mange patienter med en kræftdiagnose har desuden afbrudt behandlingen af mange forskellige årsager. Det kan være udskudte lægeundersøgelser, nedprioritering af screeningsundersøgelser på grund af overbelastede sundhedssystemer og et ønske om at reducere risikoen for COVID-19-smittespredning.10 Vi må ikke sætte de seneste årtiers fremskridt inden for kræftbehandling over styr.


For at løse problemet har AstraZeneca indgået partnerskab med patientforeninger globalt, der repræsenterer millioner af patienter i hele verden, om at lancere programmet Verden er forandret, kræft findes stadig. Programmet skal sætte fokus på COVID-19-pandemiens konsekvenser for kræftbehandlingerne, og patienterne opfordres til at kontakte deres læge og genoptage kræftbehandlingen. Det gælder alle, der holder pause med en behandling, har sprunget en rutineundersøgelse over, eller som oplever symptomer, der kan være tegn på kræft.

Vi har en klar opfordring til alle: Lad være med at vente, Kontakt din læge, Bliv undersøgt.
Det er helt afgørende, for verden er lige nu forandret, men kræft findes stadig og er en global sundhedsudfordring.

Vi opfordrer alle beslutningstagerne i sundhedssektoren og politikerne globalt til at sørge for, at patienterne tilbydes mulighed for at komme til undersøgelse og behandling. Det skal ske med alle de kendte sikkerhedsregler for at minimere risiko for forebygge COVID-19-smitte, og der skal være tilstrækkelig kapacitet til rådighed i diagnose- og behandlingsfasen og generelt til at varetage patienternes forventede behov.

Et globalt samarbejde blandt onkologer er én mulighed. Derudover er den fortsatte udvikling af telesundhedsydelser og behandling i hjemmet samt screeningsundersøgelser vigtige skridt på vejen. Kampagnen “Verden er forandret - Kræft findes stadig” , er blot èt af mange tiltag.

“Verden er forandret - Kræft findes stadig” kampagnen, er lavet i samarbejde med:


References:

1. Hashim, D., Boffetta, P., La Vecchia, C., Rota, M., Bertuccio, P., Malvezzi, M. and Negri, E., 2016. The global decrease in cancer mortality: trends and disparities. Annals of Oncology, 27(5), pp.926-933.

2. Cancer.org. 2018. Facts & Figures 2018: Rate Of Deaths From Cancer Continues Decline. [online] Available at: https://www.cancer.org/latest-news/ facts-and-figures-2018-rate-of-deaths-from-cancer-continues-decline.html [Accessed 2 October 2020].

3. Richards, M., Anderson, M., Carter, P. et al. The impact of the COVID-19 pandemic on cancer care. Nat Cancer 1, 565–567 (2020). https://doi.org/. 10.1038/s43018-020-0074-y. Accessed September 2020.

4. De Vincentiis L, et al. Cancer diagnostic rates during the 2020 ‘lockdown’, due to COVID-19 pandemic, compared with the 2018–2019: an audit study from cellular pathology. Journal of Clinical Pathology Published Online First: 19 June 2020. doi: https://jcp.bmj.com/content/early/2020/06/19/ jclinpath-2020-206833

5. Mahase Elisabeth. Covid-19: Urgent cancer referrals fall by 60%, showing “brutal” impact of pandemic BMJ 2020; 369 :m2386.

6. Maringe, C., et al., (2020). The impact of the COVID-19 pandemic on cancer deaths due to delays in diagnosis in England, UK: a national, populationbased, modelling study. The Lancet Oncology, 21(8), pp.1023-1034.

7. England.nhs.uk. (2020). Statistics » Cancer Waiting Times. Available at: https://www.england.nhs.uk/statistics/statistical-work-areas/cancer- waitingtimes/[Accessed October 2020].

8. Kaufman, H., et al., (2020). Changes in the Number of US Patients With Newly Identified Cancer Before and During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic. JAMA Network Open, 3(8), p.e2017267.

9. https://www.cancer.dk/nyheder/bekymrende-faa-henvisninger-til-udredning-for-lungekraeft-og-brystkraeft-under-covid19/

10. The Lancet Oncology, (2020). Safeguarding cancer care in a post-COVID-19 world. The Lancet Oncology, 21(5), p.603.


DK-7311-07-06-21-ONC